tuyển dụng

Hãy cùng chúng tôi phát triển

Tìm Kiếm cơ hội với PhuongVy Paint

STT Vị trí Ngày Hết Hạn
01 Senior Content 06/06/2021
02 Sale 06/06/2021

STT

Vị trí

Ngày hết hạn

1

Sale

30/06/2021

2

Senior content

01/10/2021

3

Designer

30/06/2021

 • Môi trường
  thân thiện
  chuyên nghiệp

  CUỘC SỐNG TẠI
  PHUONGVY PAINT

 • CƠ HỘI GIAO LƯU,
  HỌC HỎI,
  THĂNG TIẾN CAO

  MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI
  PHUONgVY PAINT

 • TÍNH TẬP THỂ
  VÀ TINH THẦN
  XÂY DỰNG CAO

  CUỘC SỐNG TẠI
  PHUONGVY PAINT

ỨNG 
TUYỂN 
NGAY

  vi